Søk støtte

Støtteordninger / Scenekunst

1. Prosjekt og annet

Formidling / gjestespill

Formidling / gjestespill

 

Norsk kulturfond - Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

Søknadsfrister

2/6 

2017 

kl. 13:00 

5/9 

2017 

kl. 13:00 

5/12 

2017 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

2. Kunstnerstipend