Søk støtte

Støtteordninger / Scenekunst

1. Prosjekt og annet

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

Kompetansehevende tiltak - Scenekunst

 

Norsk kulturfond - Prosjektstøtte til faglig utvikling på scenekunstområdet.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
Formidling / gjestespill

Formidling / gjestespill

 

Norsk kulturfond - Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >

2. Kunstnerstipend