Barn og unge

Tall og fakta

Fakta og tall

Barn og unge

Kulturrådets arbeid for barn og unge bygger på et mål om at alle unge i Norge skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet. Barne- og ungdomskultur er fra 2016 ikke lenger en egen avsetning i Kulturfondet, men ivaretas av de ulike fagområdene.

Etter at sekretariatet for den kulturelle skolesekken ble overført til Rikskonsertene fra 2016, er det kun innenfor Kulturfondet at Kulturrådet har egne oppgaver rettet mot kunst- og kultur for barn og unge. I tillegg har vi oppgaver som nasjonal aktør for Kulturarvsfeltet. Men her er det ingen produksjonsmidler å søke på for kunstnere eller kulturaktører.

Mer informasjon

Kulturrådets strategi