Litteratur

Tall og fakta

Fakta og tall

Litteratur

Fordeling av litteraturavsetningen i Kulturfondet i 2016

Fordeling av litteraturavsetningen i Kulturfondet i 2016

Kulturrådets støtteordninger til litteraturformål skal sikre et bredt tilbud av nye bøker innenfor en rekke sjangre, samt tidsskrift og månedsaviser, og stimulere til god formidling av norsk litteratur.

Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond gir Kulturrådet utstrakt støtte til ulike deler av de litterære institusjonene i Norge.

NORSK KULTURFOND

Det gis i hovedsak fire former for støtte på litteraturområdet:

  1. Innkjøp av bøker under en av de seks innkjøpsordningene for litteratur og tegneserier. Les mer om innkjøpsordningene.
  2. Litteraturproduksjon  til spesifiserte sjangre,
  3. Litteraturformidling, blatn annet  til litteraturfestivaler og andre formidlingsprosjekter.
  4. Litteraturprosjekter, hovedsakelig større utviklingsprosjekter og tilgjengeliggjøring av digital litteratur.  

I tillegg kan det søkes om driftstilskudd for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Les mer om litteratur i Kulturfondet

SKS

Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Statens kunstnerstipend omfatter flere ulike stipendtyper. Innen litteraturområdet kan forfattere, dramatikere, illustratører, tegneserieskapere  og oversettere, både innenfor skjønnlitteratur og sakprosa, søke. Søker må som hovedregel bo og arbeide i Norge.

Les mer om Statens kunstnerstipend