Musikk

Tall og fakta

Tall og fakta

Musikk

Fordeling av musikkavsetningen i Kulturfondet i 2016

Fordeling av musikkavsetningen i Kulturfondet i 2016

Kulturrådet skal stimulere til at et størst mulig publikum over hele landet har tilgang til musikk av høy kunstnerisk kvalitet og innen alle sjangre.

Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde gir Kulturrådet utstrakt støtte til ulike deler av det profesjonelle musikklivet i Norge.

NORSK KULTURFOND 

Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er Kulturrådets viktigste oppgave på musikkområdet. Kulturrådet forvalter betydelige midler fra Norsk kulturfond til skapende og utøvede musikkvirksomhet, innspillingsprosjekter, konsertarrangører og musikkfestivaler. Kulturrådet skal også gjennom tilskudd bidra til utvikling av tverrfaglig og flerkulturell virksomhet, produksjon og formidling for barn og unge, og bidra til å dokumentere og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge. 

Les mer om musikk i Kulturfondet

FOND FOR LYD OG BILDE

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. I tillegg til prosjektstøtte til bl.a. innspillinger, bestillingsverk, konserter og turneer, er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer. Det er kun opphavere, utøvende kunstnere og produsenter som kan søke om tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 

Les mer om Fond for lyd og bilde

STATENS KUNSTNERSTIPEND

Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Statens kunstnerstipend omfatter flere ulike stipendtyper. Innen musikkområdet er det komponister, musikere, sangere, dirigenter og andre kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge, som kan søke. Stipend kan bare gis til enkeltkunstnere, ikke grupper. 

Les mer om Statens kunstnerstipend