Tverrfaglig

Tverrfaglig

Aktuelt

Søk om aspirantstipend i 2017

Romeo A. Brown var aspirant på Vest-Telemark museum i 2016. Her er han omviser i utstillingen. Foto: Vest-Telemark Museum.

Romeo A. Brown var aspirant på Vest-Telemark museum i 2016. Her er han omviser i utstillingen. Foto: Vest-Telemark Museum.

Vest-Telemark museum er en av institusjonene som har fått støtte fra Kulturrådets aspirantordning. Kan dette være interessant for din virksomhet? Neste søknadsfrist er 2. juni.

Mange med minoritetsbakgrunn har utfordringer med å få jobb i kunst- og kulturlivet i Norge fordi de mangler erfaring og kontakter. For å bedre dette fikk Kulturrådet i 2012 ansvar for å opprette en aspirantordning på kunst- og kulturfeltet. Fram til nå har 35 aspiranter fått sjansen gjennom ordningen.

– Aspirantordningen har vist seg å være en veldig god ordning for å rekruttere kandidater med flerkulturell bakgrunn inn i kunst og kulturinstitusjoner, sier rådsleder Tone Hansen.

Målgruppen for aspirantordningen er nyutdannede kunstnere, kulturarbeidere med kunstfaglig grunnutdanning eller personer med tilsvarende kompetanse. Å få en aspirant innebærer at virksomheten lager et faglig opplegg for aspiranten som gjør at han eller hun får en reell kompetanseheving. Samtidig skal aspiranten tilføre institusjonen ny kompetanse.

Kombaya på Vest-Telemark museum

Romeo A. Brown har mastergrad i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark og kontaktet selv Vest-Telemark museum med et konkret prosjekt.  Prosjektet gikk ut på å bedre kommunikasjonen mellom museet og personer med innvandrerbakgrunn og dermed øke deltakelsen og medvirkningen hos denne målgruppen. Museet søkte og fikk tilskudd fra aspirantordningen i 2015.

- For museet var muligheten for å søke aspirantstipend midt i blinken og både museet og jeg som aspirant hadde stort utbytte av oppholdet, sier Romeo A. Brown.

Med prosjektet «Kombaya» ville en utvikle museet som integreringsarena. Hovedformålet var å etablere gjensidig kommunikasjon mellom museet og innvandrere, og å stimulere innvandrerne til medvirkning og bruk av museumslokaler i regionen.

- For å skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og medvirkning til museumsbesøk blant innvandrerne, tok jeg kontakt med de relevante kulturetatene og besøkte hver av voksenopplæringsenhetene i Vest Telemark. Organisasjonen Kjerringråd i Vinje kommune, som blant annet driver med integrering av kvinner i kommunen, ble også engasjert, forteller Brown.

Møtene med de relevante samarbeidspartnerne førte til at mange innvandrere ble kjent med og besøkte Vest-Telemark Museum i Eidsborg. Blant prosjektene var en toukers multinasjonal utstilling kalt «Vest-Telemark i ny drakt», skriving av en innføringshistorie om Vest-Telemark med tittelen «Utvalgte særtrekk ved Vest-Telemarks historie» og presentasjon av andre kulturtilbud som kunne utvikle museet som integreringsarena.

Aspirantordningen

Kontaktperson

Eli  Solberg


blog comments powered by Disqus