Om Kulturrådet

Velkommen

Aktuelt

Velkommen til våre nye nettsider

Velkommen inn i Kulturrådets nye nettsider. Vi er glade for å presentere et nettsted der vi har plass til å vise frem Kulturrådets vide spenn av ulike oppgaver på ett og samme sted. Vi håper at dere som bruker sidene lettere skal finne frem til den informasjonen som dere er interessert i.

Stadig mer av kommunikasjonen mellom Kulturrådet og våre brukere skjer på nett. Lansering av nye nettsider er første skritt i en satsing som etterhvert vil gjøre det mulig å sende inn søknader digitalt, og der vi på sikt vil tilby en rekke verktøy for å kunne samhandle med brukerne våre på nett.
 

Målet med de nye nettsidene er å presentere Kulturrådet på en entydig, korrekt og lett tilgjengelig måte, samtidig som vi ønsker å vise frem den fulle bredden av oppgavene vi jobber med.


Vi vet at de fleste som besøker våre nettsider skal søke støtte eller sjekke tildelingslister. Vi har derfor forsøkt å gjøre det enklest mulig for søkere å finne riktig støtteordning for sitt prosjekt og å legge til rette for å skrive gode og korrekte søknader.


I tillegg ønsker vi å dele informasjon og faglig kunnskap på en mer tilgjengelig måte. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å åpne og tydeliggjøre Kulturrådets virksomhet, og vise på hvilke måte vi arbeider, hvordan prioriteringer gjøres og hvilke beslutninger som tas.

Ikke oss – men dere

Vi har forsøkt å se bort fra hvordan vi er organisert internt og prøvd å tenke på hva brukerne våre er interessert i. Vi skal selvfølgelig gi god informasjon om hvilke fond og avsetninger vi forvalter, og hva pengene går til. Samtidig er det ikke sikkert at du som kunstner eller kulturarbeider trenger å vite hvilken post på statsbudsjettet pengene er hentet fra – selv om det også skal være enkelt å finne fram til kilden dersom du ønsker det.


Hovedtanken bak det nye nettstedet er at det skal være lettere å finne akkurat den informasjonen du er ute etter uten å måtte ta for mange omveier. At det er enkelt å finne riktig støtteordning for deg som skal søke, og at du kanskje også oppdager en ny ordning du kan søke på. I tillegg har vi bygget store rom der vi håper at dere finner nyttig og interessant informasjon om ulike fagområder og oppgaver og prosjekter vi jobber med og gir støtte til.


De ulike fondene og avsetningene som Kulturrådet forvalter er integrert i områdene. Det betyr at hvis du for eksempel har din hovedvirksomhet innen musikkområdet, kan du gå inn på støtteordninger under musikk og finne alt fra prosjektstøtte fra Kulturfondet eller Fond for lyd og bilde, til stipender fra Statens kunstnerstipend.

Ris og ros

Et viktig mål med de nye nettsidene er å utnytte nettets muligheter til å få innspill fra dere som bruker nettsidene og lære om deres faktiske behov.


Vi tror vi har bygget opp sidene slik at alle enkelt skal finne den informasjonen de leter etter. Dersom det er informasjon du ikke finner, lenker som ikke virker eller noe annet du lurer på eller ønsker å si oss, kritikk eller ros, så er vi veldig glade for tilbakemeldinger for å utvikle nettsidene videre. På alle sider ligger det en rød markør på høyresiden der du kan kontakte oss, stille spørsmål, kommentere og gi ris eller ros. Du kan også gi tilbakemelding ved å sende en e-post til nettsider@kulturrad.no.


Sidene er under kontinuerlig utvikling, og det vil legges mer stoff inn under de ulike områdene og legges til rette for enda bedre dialog etter hvert. Velkommen til våre nye nettsider!