Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Hege Langballe Andersen

Hege Langballe Andersen (Driftsstøtte litteratur, litteraturformidling og innkjøpsordningene for norsk skjønnlitteratur og norsk sakprosa)

Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål,
Driftsstøtte litteratur, litteraturformidling og innkjøpsordningene for norsk skjønnlitteratur og norsk sakprosa

Kontakt

E-post:

hege.langballe.andersen@kulturradet.no

Tel:

21 04 59 72 / 986 08 983

Seniorrådgiver med ansvar for innkjøpsordningen for norsk sakprosa, innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur, støtteordning for litteraturformidling og driftsstøtte litteratur.