Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Rolf Engelsen

Rolf Engelsen (Forsøksordninger i Norsk kulturfond og Kunstavdelingens kunnskaps- og beslutningsgrunnlag)

Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål,
Forsøksordninger i Norsk kulturfond og Kunstavdelingens kunnskaps- og beslutningsgrunnlag

Kontakt

E-post:

rolf.engelsen@kulturradet.no

Tel:

21 04 59 55 / 472 32 319

Rolf Engelsen har i åtte år vært prosjektleder for forsøksprosjektet Kunstløftet. Tiltaket er evaluert og barne- og ungdomsporteføljen i Kulturrådet overføres fra 2016 til de regulære ordningene på de respektive fagområder. Dedikert medarbeider Tora Ferner Lange vil, sammen med Engelsen bistå fagseksjoner og utvalg i overgangen. Det vil gjennomføres et lanseringsseminar april 2016, basert på eksterne evalueringer av Kunstløftet (Telemarksforskning), som belyser Kulturrådets utviklingsarbeid, med fokus på barn og unge. Fagseksjonene vil i løpet av 2016 vurdere behovet for egne fagseminarer knyttet til arbeidet med kunst for unge, som er et satsingsområde i Kulturrådets strategi. Rolf Engelsen ansvar er nå fordelt på tre områder: 1. Forsøksordninger i Norsk kulturfond; tydeliggjøre formål, metode for utvelgelse og gjennomføring, og hvordan slike satsinger integreres i fondets øvrige ordninger og fagadministrasjonens kunnskapsutvikling. 2. Etablering av et nytt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag i fagadministrasjonens Kunstavdeling; identifisere behov, metodisk tverrfaglig integrering, systematisering i saksbehandlingsrutinen og faglig samarbeid med eksterne aktører. 3. Årskonferansen 2016