Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Hilde Fossanger

Hilde Fossanger ()

Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål. Innkjøpsordning for oversatt litteratur, innkjøpsordning for tidsskrift, litteraturprosjekt, litteraturproduksjon og produksjonsstøtte tidsskrift.

Kontakt

E-post:

hilde.fossanger@kulturradet.no

Tel:

952 99 099

Seniorrådgiver. Innkjøpsordning for oversatt litteratur, innkjøpsordning for allmennkulturelle tidsskrift, produksjonsstøtte for allmennkulturelle tidsskrift, tilskuddsordningen for litteraturprosjekt, tilskuddsordningen for litteraturproduksjon