Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Thomas Prestø

Thomas Prestø (Prosjektkonsulent for

Seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag,
Prosjektkonsulent for "Inkluderende kulturliv i Norden"

Kontakt

E-post:

thomas.presto@kulturradet.no

Tel:

Thomas Prestø er kunstnerisk leder for Tabanka Dance Ensemble, et profesjonelt dansekompani, som utøver tradisjonell, moderne, kunstnerisk og kommersiell afrikansk og karibisk dans. Samtidig jobber han som ungdomsarbeider med aktivt å engasjere barn og unge med flerkulturell bakgrunn i kunst og kultur, som deltakere og med kultur som verktøy for å utvikle bærekraftige identiteter. Thomas er ansatt som konsulent i Kulturrådet i prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden fra september 2017 til januar 2018.