Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Marie Skoie

Marie Skoie (Museenes budsjettsøknader, faglige museumsnettverk, forskning, formidling, kulturbygg, museumsprogrammer)

Fungerende seksjonsleder museumsseksjonen,
Museenes budsjettsøknader, faglige museumsnettverk, forskning, formidling, kulturbygg, museumsprogrammer

Kontakt

E-post:

marie.skoie@kulturradet.no

Tel:

21 04 59 49 / 970 64 249

Seniorrådgiver. Museumsseksjonen. Ansvarsområde: Generell museumsutvikling- og forvaltning, museenes budsjett-søknader, rapportering og museums¬statistikk, dialog departement, fylkeskommuner og museumssektor, forskning, formidling, faglige museumsnettverk, kompetanse-utvikling, vurdering av museumsbygg, delegerte tiltak kulturfond post 55