Om Kulturrådet

Ansatte

Ansatt

Eli Solberg

Eli Solberg (Prosjektstøtte kulturvern, aspirantordningen, driftsstøtte, ny norsk skjønnlitteratur og sakprosa barn og unge)

Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål,
Prosjektstøtte kulturvern, aspirantordningen, driftsstøtte, ny norsk skjønnlitteratur og sakprosa barn og unge

Kontakt

E-post:

eli.solberg@kulturradet.no

Tel:

21 04 58 71 / 988 08 831

Seniorrådgiver. Ansvarsområde: Kulturvernavsetningen under Norsk kulturfond, søknader om prosjektstøtte, innkjøpsordningen for norsk sakprosa for barn og unge, innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, aspirantordningen og driftsstøtte.