Arkivartikkel

Aktuelt

Høring om standard for forvaltning av levende samlinger

Bildet viser dølafeet, en av de mest kritisk truede husdyrrasene i Norge. Foto: Anna Rehnberg. Norsk genressurssenter / Skog og landskap

Bildet viser dølafeet, en av de mest kritisk truede husdyrrasene i Norge. Foto: Anna Rehnberg. Norsk genressurssenter / Skog og landskap

Forslag til standard for forvaltning av levende samlinger skal ut på høring i august og september 2013. I tillegg til å henvende oss direkte til relevante fagmiljøer åpner vi her for at alle kan lese forslaget og komme med tilbakemeldinger.

Kulturrådets satsing på samlingsforvaltning innebærer blant annet utvikling og tilgjengeliggjøring av standarder.  Levende planter, dyr, landskap og kulturbiologiske system forvaltes som deler av flere museumssamlinger. Museene har ingen felles retningslinjer for forvaltning av denne typen materiale. Kulturrådet har støttet et prosjekt i regi av Akershusmuseene, med deltakelse fra Bymuseet i Bergen, Museumssenteret i Hordaland, Hedmark fylkesmuseum og Norsk Folkemuseum, for å komme med forslag til anbefalt standard (med feltutvalg) for forvaltning og dokumentasjon av levende samlinger. Forslaget forholder seg til den britiske standarden SPECTRUM, som nå blir vurdert for oversettelse til norske forhold.

Les mer om SPECTRUM og oversettelse til norsk her.

Standard for forvaltning av levende samlinger vil på sikt integreres i, eller ligge som et tillegg til en felles, overordnet standard for forvaltning av alle typer museumssamlinger, enten det blir SPECTRUM eller tilsvarende. Alle som ønsker det kan komme med tilbakemeldinger på standard og feltutvalg, slik de er utformet av prosjektgruppa.

Prosjektgruppa har levert tre dokumenter, en rapport, et forslag til standard og en kravspesifikasjon med feltliste. Last dem ned her: rapport, standard, feltliste.

Kom gjerne med innspill om:

  • lesbarhet og struktur
  • utvalget arbeidsoppgaver (rutiner/ prosedyrer) som er beskrevet i standarden
  • faglige krav, detaljnivå og omfang i beskrivelsene av de enkelte arbeidsoppgavene
  • utvalget informasjonselementer i feltlista
  • kravene til de enkelte feltene
  • synspunkter på bruk og implementering av standarden

Fristen for tilbakemeldinger er satt til 27. september 2013, send eventuelle innspill på e-post til Bård Bie-Larsen: bard.bie-larsen@kulturrad.no
 


blog comments powered by Disqus