Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Olavssekvensen fra middelalderen

Dokumentet Olavsekvensen - Lux illuxit letabunda - er et pergamentfragment der innholdet er en del av messen til feiringen av Olav den Hellige ved Olsok. Dokumentet er det mest omfattende og det beste av sitt slag som eksisterer i Norge.

Pergamentet er skrevet i det 15. århundre, mens innholdet – sekvensen – stammer fra slutten av 1100‐tallet. Dokumentet er et av ca. 6000 pergamentfragmenter som i sin tid ble skåret opp og gjenbrukt som innbinding av regnskaper som ble sendt fra norske myndigheter til København, vesentlig på 1600‐tallet.

Pergamentet tas inn i Norges dokumentarv på grunn av sitt innhold, feiringen av Olav den helliges festdag Olsok, som representant for kristningen av Norge og som et enestående eksempel på dikterisk og musikalsk skaperkraft i en ellers lite dokumentert periode av vår historie.

Nominasjon av Olavssekvensen fra middelalderen (pdf)

Se nettsidene til Riksarkivet for mer informasjon om Olavssekvensen