Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Aktuelt

12 nye dokumenter blir del av dokumentarven

Vaktprotokollen fra Oscarsborg festning, som dokumenterer senkningen av Blücher og krigsutbruddet i Norge i 1940, er med i registeret over Norges dokumentarv.

Vaktprotokollen fra Oscarsborg festning, som dokumenterer senkningen av Blücher og krigsutbruddet i Norge i 1940, er med i registeret over Norges dokumentarv.

12 dokumenter med betydning for norsk historie skal tas inn i samlingen over Norges viktigste dokumenter, Norges dokumentarv. Bli med på lanseringsseminar 9. desember.

De 12 dokumentene kommer dermed i selskap med blant annet Norges eldste bevarte brev fra 1189, Dronning Margretes valgbrev fra 1388, Lepraarkiva i Bergen, minnematerialet etter 22. juli 2011, og arkivet etter Karen-Christine Friele 1932-2013.

- Det er svært positivt at såpass mange aktører har nominert dokumenter og arkiv til Norges dokumentarv, sier Øyvind Ødegaard, som er leder for Den norske komitéen for verdens dokumentarv. Komiteen har jobbet med nominasjonene siden fristen 30. juni, og er nå klare med en liste over dokumenter som får plass i registeret over Norges viktigste.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synliggjøre kulturarv i Norge med blant annet dokumenter, arkiv, manuskripter, audiovisuelt materiale. Den første oppnevningsrunden ble gjort i 2012, mens det i 2014 ble gjort en supplerende runde.

Her finner du oversikten over nominasjonsforslagene i 2016:

Arkiv

Institusjon

1. Ordinasjonsbrev til Ingrid Bjerkås utstedt av biskopen i Hamar. 2. Utnevnelsen av Ingrid Bjerkås til sogneprest i Berg og Torsken fra biskopen i Nord‐Hålogaland

Riksarkivet

A‐4184/T‐5885, Sparebanken Vest, med tilhørende arkivskapere

Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB)

Arkivet etter Akers mek. Verksted 1841-1982

Norsk Teknisk museum

Arkivet etter Kristiansand priserett 1807–1813

Statsarkivet i Kristiansand

Arkivet etter Prebensen Rederi

Aust-Agder museum og arkiv

Arkivet etter Vallø Oljeraffineri

Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Brenneriarkivene på Hedmarken

Statsarkivet i Hamar

Byoppmålingen i Kristiansand 1786‐1805

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Conrad Nicolai Schwachs håndskrevne selvbiografi, «Erindringer af mit Liv

Aust-Agder museum og arkiv

Daguerreotypiet Kongeslottet i Christiania

Nasjonalbiblioteket

Den første norske løven

Riksarkivet

Fredrikstad politikammer, Købersaken

Statsarkivet i Oslo

Kongens bergverk - tyske bergmenn og opprørske bønder. Det eldste bergverkarkiv - ca 1539 -1550

Riksarkivet

Minnemateriale etter 22.07.2011 - Dokumentasjon fra Bergen

Bergen Byarkiv

Middelalderballaden "Olav Akselsson"

Statsarkivet i Kristiansand

 

Ocean Traveler – Daglige bore‐ og brønnrapporter.

Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Olavssekvensen ‐ Lux illuxit letabunda

Riksarkivet

Oslo Hospital

Oslo Byarkiv

Optegnesle af en Undersøgelse angaaende Hausmannsvæsenet i Thorpen - 1869

Fylkesarkivet i Oppland/

Nordre Land kommune

Oxefjordens indbyrdes assuranceselskab ‐ Norges første gjensidige forsikringsselskap

Aust-Agder museum og arkiv

Pressemelding om Ekofiskfunnet

Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Protokoll for disipliner og tomånedersmøter 1818‐1859

Kvekersamfunnet

Rozas sang

Medieoperatørene

Selskabet for Norges Vel og Antiquitets Commissionen ‐ Kulturminner og blodig nasjonalt alvor

Kulturhistorisk museum

Sigrid Undsets arkiv

Nasjonalbiblioteket

Statoils første styreprotokoll

Statsarkivet i Stavanger, Norsk olje- og gassarkiv

Vinebokja

Stiftelsen Oslo katedralsskole

 

Se hvilke dokumenter som er innført i Norges dokumentarv.

Les mer om Memory of the world og den norske komiteen.