Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Den første norske løven fra 1292

Det best bevarte middelalderseglet med den norske løven i Norge finnes på et brev fra 12. mai 1292. Løven er et nasjonalt viktig symbol, og dette er et unikt dokument som viser den første bruken av løven i Norge.

Seglet henger på et dokument utstedt av hertug Håkon Magnusson, senere kong Håkon 5. Hertugen tar kannikene ved domkirken i Stavanger, deres sveiner, jordegods og løsøre i sitt vern. Det er et av få bevarte brev utstedt av en norsk hertug på 1200-tallet.

Seglet med den første norske løven er en viktig del av det heraldiske materialet som dannet grunnlag for utformingen av Riksvåpenet som ble tatt i bruk i 1937, og som fremdeles gjelder.

Nominasjon av Den første norske løven fra 1292 (pdf)

Les mer om seglet hos Arkivverket

Kontakt Riksarkivet for mer informasjon om den første norske løven