Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Stiftelsen Oslo katedralskole

Vinjeboka ca. år 1500

Vinjeboka er den eldste bevarte trolldomsboka i Skandinavia og enestående i sitt slag, som den eneste svartebok bevart fra katolsk middelalder i Norge. Den er en viktig kulturhistorisk kilde med høy verdi som nasjonal kulturarv.

Samtidig som Vinjeboka dokumenterer forbindelser mellom magiske tradisjoner i Norge og på kontinentet, kaster den lys over det bredere intellektuelle middelaldermiljøet som skapte den. Hele elleve forskjellige individer – norske prester og munker – har bidratt med de i alt 65 oppskriftene, formularene og ritualene i boka, og selv om de forblir anonyme, gir de seg tilkjenne gjennom håndskrift, språkføring, stedsreferanser og tematiske interesser.

Denne lille boka er vår eneste bevarte kilde til et førreformatorisk magisk trosunivers og de magisk‐religiøse praksiser som knyttet seg til det – et univers som ble forsøkt utryddet etter reformasjonen, og som ville vært fullstendig tapt om det ikke var for Vinjeboka.

Nominasjon av Vinjeboka ca. år 1500 (pdf)

Les mer om Vinjeboka (pdf fra Oslo katedralskole)

Skolebiblioteket på Oslo katedralskole på Facebook

Klipp fra NRK Skole om Vinjeboka fra 1992:

Kontakt skolebiblioteket på Oslo katedralskole