Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kristiansand

Arkiva etter Kristiansand og Trondheim priserett 1807-1814

Arkiva dokumenterer ei tid og eit fenomen der eigarar av norske skip kunne søke om kaperbrev og drive lovleg sjørøveri.

Oppføringa frå 2014 besto av arkivet etter Trondheim priserett 1808-1814 vart i 2016 utvida med arkivet etter Kristiansand Priserett 1807-1813.

Materialet i dei to arkiva syner oss priserettens oppgåve med å avgjere om skipet var lovleg kapra eller ikkje, og korleis det vart utrusta kaperskip i Noreg som ei følgje av stormaktskonflikta mellom Frankrike og England, fram til Napoleonkrigens slutt.

Kaperreglementet frå 1807 oppretta ein heilt ny rettsinstans, priseretten, i kvar av dei  fire stiftsbyane: Kristiansand, Bergen, Kristiania og Trondheim. Kaperfarten er for mange ein ukjent del av norsk historie og arkiva set lys på dette.

Trondheim Priserett from Hans Nissen via Digitalt fortalt.

Nominasjon av arkivet etter Trondheim priserett 1808-1814 (pdf)

Nominasjon av arkivet etter Kristiansand priserett 1807-1813 (pdf)