Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Kulturhistorisk museum

Antikvitetskommisjonen av 1811 – oppstarten av norsk kulturminnevern

Selskapet for Norges Vel opprettet 13. april 1811 «Antiquitets Commissionen», til å ta seg av norske oldsaker og forhindre at de ble sendt ut av landet.

Dokumentet som er innskrevet på registeret representerer det aller første steget i etableringen av et eget norsk kulturminnevern som skulle forhindre at norske oldsaker ble sendt ut av landet. I tillegg utgjør det en del av den aller første nasjonalt begrunnede, organiserte politiske reaksjonen mot København i tiden før 1814. Uten kongens tillatelse, og som en direkte opposisjon mot en dansk, statlig antikvitetskommisjon, opprettet man et halvoffentlig organ som skulle sikre eksplisitt norske interesser mot dansk overstyring.

Nominasjon av Antikvitetskommisjonen av 1811 – oppstarten av norsk kulturminnevern (pdf)

Kontakt Kulturhistorisk museum for mer informasjon