Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Aust-Agder museum og arkiv

Conrad Nicolai Schwachs selvbiografi fra tidlig 1800-tall

Denne håndskrevne boken, som har tittelen Erindringer af mit Liv, gir et enestående tidsbilde av Norge i perioden 1790-1830.

Schwach var på 1820-tallet anerkjent som landets fremste poet, og hans sosiale bakgrunn, personlighet og talent gjorde at han kunne ferdes uanstrengt i de borgerlige, akademiske og politiske miljøene i Norge og Danmark tidlig på 1800‐tallet. Erindringene er nedskrevet i 1848, mange år etter at hans renomme som poet er falt i grus, og han tillater seg dermed å utlevere både seg selv og menneskene rundt seg på en nærgående, usminket og lite flatterende måte. Det brutale bildet han tegner av sin egen omgang med samfunnselitene gir en helt annen og unik versjon enn de mer offisielle og korrekte versjonene vi kjenner fra andre kilder. Manuskriptet kunne ikke publiseres i sin samtid, og dets eksistens ble først kjent på 1960-tallet.

Verket har en spesiell betydning ved å ta oss med bak fasaden til den kulturelle og politiske eliten som særlig bidro til å forme den vordende norske nasjonen i tiårene etter 1814.

Nominasjon av Conrad Nicolai Schwachs selvbiografi (pdf)

Les mer om Conrad Schwachs selvbiografi hos Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN

Kontakt Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.