Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Norsk teknisk museum

Arkivet etter Akers mekaniske Verksted 1841-1982

Montering av lysreklame på taket av dieselmotorverkstedet til Akers mek. Verksted, Pipervika 1949. Foto: Jacobsen, K. / Norsk Teknisk Museum CC: BY-NC-SA

Montering av lysreklame på taket av dieselmotorverkstedet til Akers mek. Verksted, Pipervika 1949. Foto: Jacobsen, K. / Norsk Teknisk Museum CC: BY-NC-SA

Arkivet gir innsikt i et av de eldste og største mekaniske verkstedene i Norge, og det åpner for inngående studier av teknologiske utvikling innen skipsbygging og mekanisk industri.

Arkivet er tredelt og består av skriftlig materiale, fotografier og tekniske tegninger. Det muliggjør en bred formidling av skipsbyggingens og de maritime næringenes historie. Arkivet gir innblikk i sosiale og økonomiske forhold som belyser samfunnet i ulike perioder, og det gir en god mulighet til å forstå hvordan arbeidslivet utviklet seg i perioden. Arkivet dokumenterer også hvordan området rundt verftet har utviklet seg arkitektonisk gjennom 150 år frem til det Aker Brygge vi kjenner i dag.

Nominasjon av Arkivet etter Akers mekaniske Verksted 1841-1982 (pdf)

Les mer om arkivet hos Teknisk Museum

Kontakt Norsk Teknisk Museum for flere opplysninger