Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Fylkesarkivet i Oppland

Husmennene i Torpa 1869

Protokollen, som inneholder en fullstendig fortegnelse over alle husmenn i Torpa i Oppland 1869, tas inn i Norges dokumentarv som et tidsriktig og representativt symbol på et utdødt fenomen i Norge – husmannsvesenet.

Protokollen har tittelen "Optegnelse af en Undersøgelse angaaende Husmannsvæsenet i Thorpen – 1869". Den beskriver hver husmann og husmannsplass under de ulike gardene i Torpa. Fortegnelsen inneholder detaljerte geografiske opplysninger og ikke minst opplysninger om sosiale og økonomiske forhold ved hver plass. Protokollen beskriver også forholdet mellom gårdeier og husmann, lengde på avtale og beskrivelse av de som bor på plassene.

Husmannsvesenet i Norge hadde sin storhetstid i perioden 1750 – 1900. I løpet av denne tiden blir husmennene den største sosiale gruppen i samfunnet, og i årene rundt 1860 var utbredelsen av husmenn på sitt største. Indirekte forteller protokollen historien om hvorfor så mange valgte å emigrere til Amerika.

Nominasjon av Husmennene i Torpa 1869 (pdf)

Les mer om husmennene i Torpa på nettsidene til Fylkesarkivet i Oppland

Kontakt Fylkesarkivet i Oppland for mer informasjon