Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Nasjonalbiblioteket og Norsk filminstitutt

Roald Amundsens sydpolfilm 1911

Den originale filmen fra Roald Amundsens Sydpolekspedisjon i 1911 dokumenterer en stor historisk hendelse utenfor grensene til den siviliserte verden i ekstreme klimatiske omgivelser.

Filmopptakene fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910-1912 dokumenterer en stor historisk hendelse utenfor grensene til den siviliserte verden i ekstreme klimatiske omgivelser. De viser viktige hendelser på den første sydpolekspedisjonen. Filmmaterialet er en del av UNESCO Memory of the World-Register og tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Filmmaterialet fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910-1912 er fascinerende dokumentasjon fra en ferd som fenget hele verden. «Fram» vises ved Akershus festning sommeren 1910, klar for avreise. Men først må hundene bringes om bord. Deretter følger de første glimt av drivis, hvaler i Hvalbukta, og selve isbremmen. Muntre pingviner viser seg for kamera, før Knut Sundbeck opplever sitt berømte møte med en kongepingvin, og noen freidige hunder går en sel på nervene. Senere blir de firbente gjort klare, ved baseleiren Framheim, for den siste ferden mot polpunktet. Sledene forsvinner inn i isødet, et bilde av det historiske øyeblikket ved målet vises, og sledene kommer tilbake. Til sist blir Fram gjort klar for den lange hjemreisen.

Den originale filmen fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910-1912 dokumenterer en stor historisk hendelse og er en del av UNESCOS Memory of the World-register.

I 2010 ble alt filmmaterialet utgitt på DVD med tittelen «Roald Amundsens sydpolsferd (1910-1912)». DVDen består av originalopptakene og norsk, engelsk og tysk versjon; dessuten bonusmateriale bestående av Amundsens lysbilder samt intervjuer med polfarerne Liv Arnesen og Børge Ousland. Sammen med DVDen ble det utgitt en bok: «Roald Amundsens sydpolekspedisjon 1910-1912: om filmen og det ikoniske fotografiet» med artikler av Jan Anders Diesen, Harald Østgaard Lund og Ingrid Dokka.

Se filmen her

Mer informasjon på www.nb.no/utlevering/nb/ og www.unesco.org/