Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Institusjonane

Her ser du ei alfabetisk liste over institusjonar som forvaltar innføringar i Noregs dokumentarv.

Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

Dokument og arkiv som vert tatt opp i Noregs dokumentarv er nominerte av arkiv, bibliotek og museum over heile landet. 

Det er nominasjonsrunde annakvart år og Den norske komiteen for verdas dokumentarv har gjort vedtak om opptak til registret i 2012 og 2014. Ved nokre av oppføringane står fleire institusjonar bak nominasjonen.

Nedanfor ser du ei alfabetisk liste over institusjonar som forvaltar innføringar i Noregs dokumentarv.

  INSTITUSJON OBJEKT
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896–1997
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Hovedavtalen 1935
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek LOs stiftelsesprotokoll 1899
  Aust-Agder kulturhistoriske senter Arkivet etter Arendals Turnforening 1857–2011
  Bergen Byarkiv Arkiva etter Bergen havnevesen 1735–2012
  Bergen Byarkiv Borgerbok for Bergen 1550–1751
  Bergen Byarkiv Lepraarkiva i Bergen
  Bymuseet i Bergen
  De medisinsk-historiske samlinger i Bergen
  Statsarkivet i Bergen
  Bergen Byarkiv Grunnleiebøker for Bergen 1686–1854
  Statsarkivet i Bergen
  Bergen Byarkiv Nordlandshandelarkivene på Bryggen 1702–1942
  Universitetsbiblioteket i Bergen
  Bergen Offentlige Bibliotek Griegsamlingen 1843–2007 og Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll, op 16, notemanuskript
  Nasjonalbiblioteket Griegsamlingen 1843–2007 og Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll, op 16, notemanuskript
  Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum Arkivet etter Colin Archer 1868–1921
  Interkommunalt arkiv Troms Skoleprotokollar frå 1800-talet
  Interkommunalt arkiv i Vest-Agder Skoleprotokollar frå 1800-talet
  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Osebergfunnet – original feltdokumentasjon 1904–1906
  Kon-Tiki Museet Thor Heyerdahls arkiv
  Nasjonalbiblioteket
  Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen Forhandlingsprotokol for Det Norske Missionsselskabs Generalforsamlinger 1842–1864
  NTNU Gunnerusbiblioteket J.G. Adler/C.M. Falsen og Nicolay Wergelands grunnlovsutkast 1814
  NTNU Universitetsbiblioteket  Bjørnstjerne Bjørnson: Ja, vi elsker/Norsk fædrelandssang, tilegnet Norges konge, Hs. M. Kong Carl 1859
  NTNU Universitetsbiblioteket  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Arkiv 1760–1860
  NTNU Universitetsbiblioteket  NTH professor og byplanlegger Sverre Pedersens privatarkiv ca. 1900 – ca. 1970
  NTNU Vitenskapsmuseet Runeinnskrift på Kuli-steinen ved Kristiansund ca. år 1000
  Nasjonalbiblioteket Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau 1945–1947
  Nasjonalbiblioteket Arkivet etter Camilla Collett 1831–1895
  Nasjonalbiblioteket Arkivet etter Ivar Aasen 1813–96
  Nasjonalbiblioteket Arkivet etter Leseforeningen for Kvinner 1874–1974
  Nasjonalbiblioteket Den første boka som vart trykt i Noreg, Almanakk for 1644
  Nasjonalbiblioteket Filmavisen 1941–1963
  Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsen: Et dukkehjem – manuskript 1879
  Nasjonalbiblioteket Oslonett 1993–94
  Nasjonalbiblioteket Ludvig Mathias Lindeman: Opptegnelser fra Valdres, Gudbrandsdalen, Meldalen, sommeren 1848
  Nasjonalbiblioteket Sydpolbrevet fra Roald Amundsen til Kong Haakon 1911
  Nasjonalbiblioteket Norges to første trykk: Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense 1519
  Deichmanske bibliotek
  NTNU Universitetsbiblioteket
  Nasjonalbiblioteket Roald Amundsens sydpolfilm 1911
  Norsk filminstitutt
  Nasjonalbiblioteket Fjernsynsprogram: Hurtigruten: Minutt for minutt, NRK2 16.-22. juni 2011
  NRK
  Nasjonalbiblioteket Radioprogram: Norge slår England 2-1 i fotball 1981, reporter Bjørge Lillelien
  NRK
  Nordlandsmuseet Handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten 1801–1970
  Museum Nord
  Arkiv i Nordland
  Norsk etnologisk gransking, Norsk Folkemuseum Spørrelistesvar ved Norsk etnologisk gransking 1946–2014
  Norsk Folkemuseum Wilsearkivet 1900–1949
  Nasjonalbiblioteket
  Norsk Teknisk Museum
  Norsk Maritimt Museum
  Preus museum
  Oslo Museum
  Norsk Industriarbeidermuseum "Avskedigede Arbeidere" fra Rjukan Salpeterfabrikker 1911–12
  Norsk Industriarbeidermuseum Revolusjonsfanen fra Rjukan ca. 1918–1919
  Norsk Teknisk Museum Arkivet etter Hjula Væveri 1855–1957
  NTNU Universitetsbiblioteket Arkivet etter Norsk utvalg for betong i sjøvann 1962–2001
  Oslo byarkiv Kristiania- og Aker fattigvesens arkiv 1832–1930
  Riksantikvaren Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens teikningar av historiske bygningar 1820–2007
  Riksarkivet Adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll
  Riksarkivet Det eldste brevet på gamalnorsk – frå Kong Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207–1217
  Riksarkivet Dronning Margretes valgbrev 1388
  Riksarkivet Folketellingen 1801
  Riksarkivet Fragment av Frostatingslova ca. 1260
  Riksarkivet Godkjennelsen av det norske flagget, Statsrådssekretariatet 13. juli 1821
  Riksarkivet Grensearkiv ca. 1750
  Riksarkivet «Kongens nei» 10. april 1940
  Riksarkivet Minnematerialet etter 22. juli 2011
  Riksarkivet Noregs eldste brev – pave Clemens III skriv til alle geistlege i Noreg i 1189
  Riksarkivet Nils Trosners dagbok 1710–1714
  Riksarkivet Olav Engelbrektssons arkiv 1277–1537
  Riksarkivet Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814
  Riksarkivet Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940
  Riksarkivet Venstres stiftelsesprotokoll 1884
  Riksarkivet Weyses modellbok 1763
  Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) Arkivet etter Ruth Maier 1933–42
  Statsarkivet i Hamar Åker gårds arkiv 1670–1933
  Statsarkivet i Kongsberg Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824–1987
  Statsarkivet i Kongsberg Larvik grevskaps arkiv 1671–1821
  Statsarkivet i Kongsberg Norges eldste kirkebok: Kirkebok for Andebu 1623–1738
  Statsarkivet i Kongsberg Telemarkskanalens arkiv ca. 1850–ca. 1980
  Statsarkivet i Oslo Straffesak mot Hans Jæger for "Fra Kristiania-bohemen" (1886-1887)
  Statsarkivet i Oslo Edvard Munchs dødsbomapper 1944–1956 med testamente
  Statsarkivet i Oslo Emigrantprotokoller fra Oslo 1867–1966 med registre
  Statsarkivet i Tromsø Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845–1914
  Statsarkivet i Tromsø Rettsprotokoller fra arkivet til sorenskriveren i Finnmark 1620–1813
  Statsarkivet i Trondheim Arkivet etter Trondheim priserett 1808–1814
  Statsarkivet i Trondheim Røros kobberverks arkiv 1644–1977
  Rørosmuseet
  ArkiVest Arkivet etter Alvøens Papirfabrik 1798–1981
  ArkiVest Arkivet etter Festspillene i Bergen 1953–2003
  Stortingsarkivet Dokumenter fra unionsoppløsningen 1905
  Stortingsarkivet Grunnloven av 17. mai 1814
  Stortingsarkivet Innføring av allmenn stemmerett i 1913
  Stortingsarkivet November-grunnloven
  Stortingsarkivet Stortingets behandling og vedtak av formannskapslovene i 1837
  Telemark museum Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660–1900
  Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk De opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling: P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, M. Moe, S. Bugge og M.B. Landstad, ca.1830 – ca. 1904
  Universitetsbiblioteket i Bergen Arkivet etter Karen-Christine Friele 1932–2013
  Universitetsbiblioteket i Bergen Arkivet etter Knud Knudsen – norsk fotopioner 1862–1900
  Universitetsbiblioteket i Bergen Sophus Tromholts arkiv: Finnmark og Kautokeino 1882–1883
  Valdresmusea Arkivet etter Anna og Erling Stordahl 1923–1994
  Opplandsarkivet avdeling Valdres folkemuseum
  Vestfoldmuseene IKS v/ Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet og Slottsfjellsmuseet Hvalfangstarkivene
  Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger Handelshusarkivene i Halden 1653–1960