Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Om Memory of the World

Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

 • Memory of the World (MoW) vart oppretta i 1992
 • MoW er eitt av fleire UNESCO-program for å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarven
 • MoW er ikkje ein konvensjon, men kan knyttas opp til fleire konvensjonar, som til dømes Verdsarvkonvensjonen (1972) og UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003)
 • Det finst register på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • I Noreg heiter registeret Noregs dokumentarv
 • Noregs dokumentarv inneheld 91 dokument
 • Den fyrste opptaket til dokument i registret var i 2012
 • Den andre nominasjonsprosessen til dokument som inngår i registret fann stad i 2014 (Les meir om dei 29 nye innførslane)
 • Privatpersonar, organisasjonar og institusjonar kan fremje søknader
 • Den nasjonale komiteen vurderer og avgjer kva dokument som blir innskrivne i registret

Medlemmer i Den norske komiteen for verdas dokumentarv (1.4.2016-31.12.2017):

 • Riksarkivet: Øyvind Ødegaard (leder, reoppnevnt) (Oslo)
 • Museumsforbundet: Jorun Sem Fure (Telemark)
 • Sametinget: Grete Gunn Bergstrøm (Kautokeino)
 • Riksantikvaren: Stefka G. Eriksen (Oslo)
 • Arkivforbundet: Arne Skivenes (Bergen)
 • Nasjonalbiblioteket:  Arthur Tennøe (Oslo)

 

Sjå også

Noregs dokumentarv på Facebook

UNESCO Memory of the World