Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

NTNU Universitetsbiblioteket

J.G.Adler/C.M. Falsen og Nicolay Wergelands grunnlovsutkast 1814

Utkastene anses som spesielt viktige i arbeidet med grunnloven som ble vedtatt 17. mai.

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentene er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket.

Det finnes flere utkast til grunnlov i 1814. J.G.Adler/C.M. Falsen: Udkast til en Constitution for Kongeriget Noreg og Nicolay Wergeland: Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 anses som to av de tre viktigste i arbeidet med grunnloven som ble vedtatt 17. mai.

Les mer om grunnlovsutkastet på hjemmesidene til Universitetsbiblioteket ved NTNU https://www.ntnu.no/ub/spesialsamlinger/norges-dokumentarv/grunnlovsutkastene