Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Dokumentsamlingen viser det demokratiske grunnlag for Riksforsamlingen.

Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentet er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie.

Her dokumenteres en bredt forankret valgprosess til Riksforsamlingen og et sterkt engasjement i de valgforsamlinger hvor representantene ble utpekt. Dokumentsamlingen viser det demokratiske grunnlag for Riksforsamlingen.

Nominasjon av adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll (PDF)

Les mer om adresse og fullmaktene: arkivverket.no