Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Hamar

Åker gårds arkiv 1670–1933

Arkivet er et omfattende og godt bevart gårdsarkiv med materiale helt tilbake til 1670, og en god dokumentasjon på jordbruk og dagligliv over en lang periode.

Åker gård er en gård i Vang i Hamar. Den er en av de eldste gårdene i Hedmark. Arkivet er et omfattende og godt bevart gårdsarkiv med materiale helt tilbake til 1670, og en god dokumentasjon på jordbruk og dagligliv over en lang periode. Arkivet blir tatt inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av Åker gårds arkiv (PDF)