Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896–1997

Arbeiderpartiets brosjyresamling, sett under ett, er av nasjonal betydning fordi den gir et bilde av utviklingen i både arbeiderbevegelsen og i samfunnet for øvrig over en lang tidsperiode.

 Materialet har stor kulturhistorisk betydning av flere årsaker, også fordi Arbeiderpartiets arkiv fra før 2. verdenskrig gikk tapt under okkupasjonen. Arbeiderpartiets brosjyresamling blir tatt inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.arbark.no

Nominasjon av Arbeiderpartiets brosjyresamling (PDF)