Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Telemark museum

Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660-1900

Ulefos Hovedgaard, hvor All-arkivet befinner seg. Bildet er trolig malt av Ferdinand Gjøs omkring 1830. Foto: Tom Ris

Ulefos Hovedgaard, hvor All-arkivet befinner seg. Bildet er trolig malt av Ferdinand Gjøs omkring 1830. Foto: Tom Ris

Aall-slekta var sentral i tidleg norsk industri- og handelshistorie innan bergverk, sagbruk og skipsvesen, i ein periode der handelsmessige og politiske tilhøve i Noreg gjekk gjennom store endringar.

Arkivet , skapt av medlemer av familien Aall frå godset kom i familiens eige, dokumenterer bedriftshistorie heilt tilbake til 1600-talet og er ei unik kjelde til kunnskap om framveksten av Ulefoss, ein tidleg industristad i norsk historie. Brevsamlinga etter statsråd Niels Aall gjev opplysningar om politiske tilhøve før og etter Riksforsamlinga i 1814.

Arkivet er ei rik kjelde til kunnskap om industriell, politisk, økonomisk, sosial og kulturell historie i ein viktig periode i Noregs historie.

Nominasjon av Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660-1900 (pdf)

Meir informasjon om arkivet hjå Telemark museum.

Kontaktperson

Arkivar Kirsten Tangen, telefon 928 62 046, kt@telemark.museum.no