Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Arkivet etter Arendals Turnforening 1857-2011

Turnoppvisning 17. mai i Blødekjær - ukjent år. Franz Stockingers bildesamling

Turnoppvisning 17. mai i Blødekjær - ukjent år. Franz Stockingers bildesamling

Arkivet er eit døme som dokumenterer framveksten av den frivillige idrettsrørsla som ei brei folkerørsle med stor innverknad i norsk samfunnsliv.

Arkivet er unikt i nasjonal samanheng fordi det er frå landets nest eldste idrettslag og på det næraste er komplett frå skipinga fram til i dag. Arkivet fortel om tidleg rekruttering og kva som motiverte til medlemskap. 

Nominasjon av Arkivet etter Arendals Turnforening 1857-2011 (pdf)

Meir informasjon hjå Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Kontaktperson

Arkivar Lise Råna, telefon 37 01 79 25,  lise.rana@aaks.no