Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Foreningen Larvik sjøfartsmuseum

Arkivet etter Colin Archer 1868-1921

Kontrakt mellom Colin Archer og losen Nils Andersen på Nøtterøy om bygging av losskøyte, 15. desember 1888. Colin Archers arkiv, kontrakter 1887-1890

Kontrakt mellom Colin Archer og losen Nils Andersen på Nøtterøy om bygging av losskøyte, 15. desember 1888. Colin Archers arkiv, kontrakter 1887-1890

Arkivet representerer viktige sider ved levevis, kultur og næring knytt til landets maritime sektor.

Som båtbyggar er Colin Archer i dag eit internasjonalt kjent merkenamn og arbeidet hans med å utvikle båtkonstruksjonar har hatt svært mykje å seie for å betre tryggleiken for sjøfarande, serleg gjennom konstruksjonen av redningsskøyter og forbetringa av småbåtar.

Arkivet er også av stor verdi for personar som søkjer historiske og tekniske opplysningar om desse båttypane.

Nominasjon av arkivet etter Colin Archer 1868-1921 (pdf)

Kontaktperson

Styreleder Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum James Ronald Archer, telefon 69 17 23 94,
james.ronald.archer@gmail.com