Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Norsk teknisk museum

Arkivet etter Hjula Væveri 1855-1957

Stoffprøve, trykt gardin/dekorasjonsstoff, produsert av Hjula Væveri, omkring 1955.

Stoffprøve, trykt gardin/dekorasjonsstoff, produsert av Hjula Væveri, omkring 1955.

Arkivet dokumenterer ein av dei tidlegaste tekstilfabrikkane og ei nøkkelbedrift ved industriområdet langs Akerselva i Oslo.

Materialet gjev innblikk i korleis oppbygginga av industrien fann stad ved systematisk overføring av teknologi og kompetanse frå andre land og syner kor globalisert tekstilindustrien var allereie på 1800-talet. Samlinga med prøvebøker fortel kva tekstilar som vart vevd og trykt og i bruk som kvardagsklede for folk flest.

Arkivet fortel også om at eit stort tal kvinner fekk løna arbeid i tekstilfabrikkane, som ved dette la eit grunnlag for eit sjølvstendig liv og ein ny arbeidslivskultur.

Nominasjon av Arkivet etter Hjula Væveri 1855-1957 (pdf)

Meir informasjon om arkivet hjå Teknisk Museum.

Kontaktperson

Konservator Ingebjørg Eidhammer, telefon 22 79 60 63, ingebjorg.eidhammer@tekniskmuseum.no