Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Universitetsbiblioteket i Bergen

Arkivet etter Knud Knudsen - norsk fotopionér 1862–1900

Arkivet er Norges største samlede fotoarkiv etter 1. generasjons prospektlandskapsfotografer.

Landskapsfotografiene spenner over hele Norge og de eldste delene, fra 1860-årene og 1870-årene, er utført i en prosess der fotografen måtte preparere og fremkalle glassnegativene i felten. Knudsen-samlingen er uten sammenligning den største samling i Norge av slike tidlige våtplate (collodium) fotografiske glassnegativer. De har derfor stor verdi for fotohistorisk forskning. Knudsens fotografier er også en bred dokumentasjon av utbyggingen av kommunikasjonsinfrastruktur med broer, veier og jernbane fra 1860-årene til 1900. Arkivet etter Knud Knudsen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Her finner du UbiBs sider om samlingen.

Nominasjon av Sophus Tromholts arkiv og arkivet etter Knud Knudsen (PDF)