Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen byarkiv

Borgerbok for Bergen 1550–1751

Ingen andre norske byer har en tilsvarende kilde fra så langt tilbake. Protokollen dokumenterer kjernen i byens virksomhet, nemlig handel og håndverk og de byborgere som hadde tillatelse til å utføre dette.

Byen hadde betydning gjennom sin rolle som internasjonal handelsby, gjennom sitt borgerskap og sin sentrale rolle som handelssentrum og for finansieringen av fiskeriene i Nord-Norge. Borgerbok for Bergen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.bergen.kommune.no/

Nominasjon av Borgerbok for Bergen (PDF)