Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Det eldste brevet på gamalnorsk - frå Kong Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207-1217

Utsnitt av vernebrevet frå Kong Filippus Simonsson.

Utsnitt av vernebrevet frå Kong Filippus Simonsson.

Dokumentet er det eldste brevet på gamalnorsk som er bevart.

Dokumentet er også det eldste kongebrevet som er bevart i original, og eit svært verdfullt materiale både språkhistorisk og skrifthistorisk.

Vernebrevet er viktig også som rettshistorisk dokument og viser eit stadium i utviklinga av lagmannens funksjon til å bli dommar.

Nominasjon av Det eldste brevet på gamalnorsk - frå Kong Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207-1217 (pdf)

Meir informasjon om dokumentet hjå Arkivverket.

Kontaktperson

Førstearkivar Gunnar Ingolf Pettersen, telefon 22 02 27 04, gunnar.pettersen@arkivverket.no