Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

De opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling: P. Chr. Asbjørnsen, J. Moe, M. Moe, S. Bugge og M.B. Landstad ca. 1830–ca. 1904

Samlingen representerer svært viktig dokumentasjon av muntlig norsk folkekultur og har vært med på å forme det som i dag oppfattes som nasjonalkultur.

Asbjørnsen og Moes eventyr har en spesiell plass i norsk kulturarv, Ibsens "Per Gynt" bygger blant annet på sagn Asbjørnsen samlet inn i Gudbrandsdalen. Dette materialet oppbevares i et arkiv som er en del av en forskningsinstitusjon. Arkivskaperne var selv vitenskapsmenn, og dette arkivet kan derfor også være med på å rette fokus mot viktigheten av bevare forskerarkiv. Samlingene tas inn som del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.folkeminne.uio.no og www.hf.uio.no/ikos/

Nominasjon av Norsk folkeminnesamling (PDF)