Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Nasjonalbiblioteket

Den første boka som vart trykt i Noreg, Almanakk for 1644

Utsnitt av Almanakk for 1644.

Utsnitt av Almanakk for 1644.

Den første boka som ble trykt i Norge heter «En Ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel 1644. Christiania Aff Tyge Nielssøn». Det finnes bare ett eksemplar av almanakken for 1644 i Norge, og det er Nasjonalbiblioteket som eier den.

Almanakken ble trykt på det første trykkeriet i Norge. Opprettingen av et norsk trykkeri fikk etter hvert samfunnsmessig betydning for landet, både innenfor forvaltning, nyhetsformidling og kulturliv.

Inntil 1643 fantes det ingen trykkerier i Norge. Den som ønsket å få utgitt noe, måtte benytte presser i utlandet. Det var ikke uvanlig å dra til København, som var Norges hovedstad i dansketida. Men, i 1643 kom den danske boktrykkeren Tyge Nielssøn til Christiania for å etablerte et trykkeri etter avtale med presten i Romedal, Christen Staphensøn Bang som ønsket å trykke et bokmanuskript, Postilla Catechetica. Tyge Nielssøn og Christen Staphensøn Bang ble uenige om kontrakten, og Tyge Nielssøn trykte aldri Bangs bokmanuskript. Men, Nielssøn trykket andre tekster, og den første boka er almanakken for 1644.  

Christiania hadde i 1650 om lag 4000 innbyggere. De fleste som bodde i byen hadde hverken råd til eller kunnskap om bøker utover salmebok og bønnebok. Skulle Tyge Nielssøn overleve som boktrykker måtte han trykke tekster som mange kunne være interessert i og ha råd til å kjøpe, og Almanakken for 1644 var en slik bok.

«En Ny Allmanach» er ingen stor bok. Den måler kun 10x7,5 cm og er på 48 sider. I tillegg til en oversikt over årets dager, består almanakken av en redegjørelse for solen og månenes bevegelser, planeter og stjerner, og det gis henvisninger til skriftsteder i Bibelen. Den gir også opplysninger om når det er gunstig å ta bad, koppsetting og årelating. Siste del av almanakken består av en oversikt over viktige markedsdager i Danmark og Norge, samt et Prognosticon, et værvarsel for det kommende år.

At det første trykk fra en presse oppsatt i Norge ble en almanakk, avspeiler den sosiale og kulturelle konteksten dokumentet ble skapt i. Dette var også en handling som førte til etableringen av Norges første trykkerier.

Nominasjon av Almanakk for 1644 (pdf)

Kontaktperson

Direktør forskning og formidling Jon Arild Olsen, telefon 23 27 62 24, jon.olsen@nb.no