Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

NTNU universitetsbiblioteket

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Arkiv 1760–1860

Arkivet forteller om et miljø for kunnskapsutvikling og vitenskap i Trondheim, allerede på slutten av 1700-tallet.

Arkivet er et interessant og betydningsfullt eksempel på viktige kulturelle og politiske strømninger som foregår utenfor hovedstaden. Arkivet etter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab tas inn som del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på ntnu.no