Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Dronning Margretes valgbrev 1388

Foto: Riksarkivet

Foto: Riksarkivet

Valget av Margrete til Norges regjerende dronning er unikt i den forstand at det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket.

Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Videre danner valgbrevet, sammen med brevet om arvefølgen, grunnlaget for Norges deltakelse i Kalmarunionen av 1397 og derigjennom Norges suksessive underordning under Danmark i de følgende århundrene. Dronning Margretes valgbrev tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av Dronning Margretes valgbrev 1388 (PDF)