Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Oslo

Emigrantprotokoller fra Oslo 1867–1966 med registre

Protokollserien er omfattende og inneholder navn og andre opplysninger på dem som emigrerte fra Norge over Oslo i hundre år fra 1867–1966.

Protokollserien er omfattende og inneholder navn og andre opplysninger på dem som emigrerte fra Norge over Oslo i hundre år fra 1867–1966. Dette er en viktig og unik kilde til norsk emigrasjonshistorie som tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av emigrantprotokoller fra Oslo 1867-1966 (PDF)