Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Folketellingen 1801

Folketellingen 1801 gir en unik kunnskap om hele Norges befolkning, mens andre datidige kilder bare gir spredt informasjon om enkeltpersoner og/eller definerte grupper.

Folketellingen 1801 ble overført til Kristiania i 1820 fra København, og på dette grunnlaget vokste det fram et statistisk miljø i Norge. Folketellingen av 1801 er en hovedkilde til norsk befolknings- og samfunnshistorie på 1700- og 1800-tallet og er en unik historisk kilde som tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av folketellingen 1801 (PDF)