Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen

Forhandlingsprotokol for Det Norske Missionsselskabs Generalforsamlinger 1842-1864

Utsnitt av de valgte lederes signaturer i protokollen fra stiftelsesmøtet

Utsnitt av de valgte lederes signaturer i protokollen fra stiftelsesmøtet

Møteprotokollen dokumenterer skipinga av den eldste kristne misjonsorganisasjonen i Noreg.

Dokumentet representerer også organisering, leiing og framvekst av lekmannsrørsla og gjev eit viktig tidsbilete av ei demokratisk folkerørsle som slo røter over heile landet og også sette fotspor i andre land.
 
 
 

Kontaktperson

Arkivleder Gustav Steensland, telefon 51 51 62 16, gustav.steensland@mhs.no