Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)

Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819

Utsnitt av forhandlingsprotokollen.

Utsnitt av forhandlingsprotokollen.

Protokollen er eit tidleg døme på ein type sjukekasse og privat ordning som utgjer forløparen for breie, offentlege ordningar med lovfesta sjuketrygdingsordningar som ivaretek alle arbeidstakarar.

Forhandlings-Protocol for Bogtrykker Konstens Medlemers Understøtelse- Syge- Liig- og Reise-Casse i Christiania. Begyndt den 19de September 1819 er viktig historisk dokumentasjon for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Nominasjon av Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819 (pdf)

Meir informasjon om forhandlingsprotokoll for boktrykkerne hjå Arbark.

Kontaktperson

Førstearkivar Tor Are Johansen, telefon 952 48 746, tor.are.johansen@arbark.no