Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Fragment av Frostatingslova ca. 1260

Utsnitt av fragment av Frostatingslova ca. 1260

Utsnitt av fragment av Frostatingslova ca. 1260

Dokumenta er eit døme på kjeldeverdien til den store norske fragmentsamlinga frå mellomalderen.

Frostatingslova er ei av Noregs eldste lover, men er stort sett berre teken vare på i 1600-talsavskrifter. Dei to bevarte fragmenta er restar av eit manuskript frå 1200-talet, er frå same blad, og dekkjer til saman nesten ei heil side.
 
Materialet er av stor historisk verdi ettersom det dokumenterer 1200-talets språkdrakt og er i tillegg eit framifrå døme på mellomalderens manuskriptkunst.
 
 
 

Kontaktperson

1. arkivar Tor Weidling, telefon 22 02 26 80, towe@arkivverket.no