Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Godkjennelsen av det norske flagget - Statsrådssekretariatet 13. juli 1821

I 1821 sanksjonerte kong Karl Johan i en kongelig resolusjon Stortingets vedtak om å innføre et nytt handelsflagg. Dette flagget er det samme som vi i dag kjenner som det norske flagget. Dette dokumentet er dermed ett av dem som definerer Norge som nasjon. Dokumentet blir tatt inn som en del av Norges dokumentarv.

Les mer om dokumentet hos Arkivverket.

Nominasjon av godkjennelse av flagget 1821 (PDF)