Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Riksarkivet

Grensearkiv ca. 1750

Arkivet dokumenterer hele den norske grensen.

Arkivet har særlig kildeverdi til samisk og norsk historie, nasjonsidentitet, urfolksrettigheter og det er samtidig en rik språkhistorisk kilde. Dokumentene i arkivet tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på arkivverket.no

Nominasjon av grensearkiv ca. 1750 (PDF)