Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen offentlige bibliotek og Nasjonalbiblioteket

Griegsamlingen 1843–2007 og Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll, op 16, notemanuskript

Edvard Grieg spiller klaver, portrett, ca 1907.

Edvard Grieg spiller klaver, portrett, ca 1907.

Griegsamlingen inneholder Griegs verker.

Samlingen er bygd opp omkring en kjent komponist med nasjonal og internasjonal betydning. Arkivet inneholder også mange interessante dokumenter om andre personer med stor betydning i samtiden. Edvard og Nina Grieg testamenterte arkivet til Bergen Offentlige Bibliotek fordi de var opptatt av at samlingen skulle være tilgjengelig for alle.

Edvard Griegs klaverkonsert i a-moll, op. 16, notemanuskript

Nominasjonen gjelder også manuskriptet til pianokonsert i a-moll som ligger i Nasjonalbiblioteket. Manuskriptet til klaverkonsert i a-moll eies av Nasjonalbiblioteket. Griegs konsert, eller som den heter: Concert für Pianoforte, op. 16, er en av verdens mest berømte og spilte klaverkonserter.

Edvard Grieg (1843–1907) var norsk musikklivs ledende skikkelse i siste del av 1800-tallet og er vel Norges mest kjente komponist i utlandet. Han skapte en lang rekke verker som fortsatt hører til de oftest fremførte i vår musikkultur: Scenemusikken til Peer Gynt, de lyriske stykkene for piano, en lang rekke sanger — og ikke minst klaverkonserten i a-moll opus 16. "Et Norge i miniatyr" er konserten blitt kalt. Den ble til under et sommeropphold i Søllerød utenfor København i 1868 og ble første gang spilt i Tivoli i København 3. april året etter. Edmund Neupert, som konserten er tilegnet, var solist, og fremføringen ble en stor suksess. Deretter har verket gått sin seiersgang over hele verden. Det finnes et stort antall forskjellige innspillinger på både 78' plater, LP plater og CDer.

Ole Mørk Sandvik, grunnleggeren av Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket (senere Nasjonalbiblioteket) i Oslo, reiste rundt i Europa på begynnelsen av 1920-tallet og kjøpte inn noter og musikkmanuskripter til en fremtidig musikkavdeling.  I Leipzig traff han hofrat R. Linnemann, leder av Siegels musikkforlag. Forlaget hadde overtatt E.W. Fritschs forlag som trykte førsteutgaven av Griegs a-moll-konsert i 1872.  Av Linnemann fikk Sandvik kjøpt originalmanuskriptet til klaverkonserten for 1000 kroner.

Ved Grieg-jubileet i 1993 i anledning 150 års-feiringen av Griegs fødsel ble manuskriptet utgitt i faksimileutgave hvor alle Griegs rettelser og tilføyelser kommer tydelig frem.

Se notemanuskriptet her

Griegsamlingen og a-mollkonserten tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på www.edvardgrieg.no og bergenbibliotek.no/digitale-samlinger/grieg/

Nominasjon av Griegsamlingen (PDF)