Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen byarkiv og Statsarkivet i Bergen

Grunnleiebøker for Bergen 1686–1854

Protokollene er de eneste kjente av sin type for sin tid og har stor betydning for forståelse av tomtestruktur i det historiske Bergen. Bøkene forteller om de eiende lag av folket sitt forhold til bygrunnen. De er en viktig kilde til historisk utvikling av Bergen.

Grundig kunnskap om middelalderbyen Bergen gir også grunnlag for å forstå andre middelalderbyer i Norge. Grunnleiebøkene for Bergen tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på nettsidene til Bergen byarkiv: bergen.kommune.no

Nominasjon av grunnleiebøker for Bergen (PDF)