Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Stortingsarkivet

Grunnloven av 17. mai 1814

Grunnloven, slik den ble vedtatt 17. mai 1814.

Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner. Grunnloven etablerte et styresett som var meget demokratisk for sin tid, og som har vært et viktig grunnlag for den videre utvikling av demokratiet i Norge. Dokumentet er en del av en fellesnominasjon fra Riksarkivet, Stortingsarkivet og NTNU Universitetsbiblioteket, Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie.

Mer informasjon på stortinget.no

Nominasjoner fra Stortingsarkivet (PDF)